โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-15 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-06-15

ประกาศ ห้องสอบเทียบโอน และ รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอน)
พุธ 15 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ ตารางสอบเทียบโอน และ รายชื่อนักศึกษาสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอน)   ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้หลักสูตร/วิชาเอก ดำเนินการเทียบโอนรายวิชา ให้กับนักศึกษา รหัส 65 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เสร็จสิ้นแล้วนั้น   >> อ่านต่อ


ปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม“สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network
พุธ 15 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

      วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับทีมวิทยากรจาก TMF Network-North (ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา