โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-21 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-06-21

BALA ลำปาง จัดโครงการอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติ
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

15 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง ) จัดโครงการ BALA อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ลานอาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายชัยณรงค์  จุ่มแปง นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีวัตถ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม “เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

แนวทางการรับเกียรติบัตร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา กิจกรรม “เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” VDO เผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวั... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา