โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-02 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-09-02

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
ศุกร์ 2 กันยายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชาวต่างประเทศ (คลิกอ่านประกาศ) -----... >> อ่านต่อ


BALA ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ศุกร์ 2 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         31 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ  ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาณุทัต  ม่วงทอง  (อาจารย์โอห์มสายฮา) ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา