โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-17 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-11-17

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พ.ย. 2565
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆภายในคณะ  และเวลา 15.00 น. เป็นการประชุมทางไกลร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา 5 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ , เชียงราย , ลำปาง , ตาก และพิษณุโลก โดย ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา