โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-11 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2023-09-11

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสทรี่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
จันทร์ 11 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" กลุ่มวิชา 202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภาพ-ข่... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี 6 นักศึกษา สาขาการบัญชี คว้า 2 เหรียญ รางวัล TAX CHALLENGE 2023
จันทร์ 11 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

6 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดัประเทศครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (TAX CHALLENGE 2023)  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566  โดย 2 ทีม จาก มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 และ 10,000 บาท จากนายลวรณ แสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากร ผู้ได้รับ รางวัลรอ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้น Hands-on แบบเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน
จันทร์ 11 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทียบโอน ประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ ตามแนวทางการจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และความร่วมมือพัฒนากำลังคนรองรับงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ลำพูน  เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Hands... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา