โลโก้เว็บไซต์ 10 พ.ย. 65 การประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

10 พ.ย. 65 การประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย บธ.ศ.มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ
     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา