โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย บธ.ศ.ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่เทศบาลตำบลจอมทอง
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง) เข้าร่วมขบวนแห่กระทงใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมทอง โดยเริ่มขบวนบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เคลื่อนขบวนตามถนนเชีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา