โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มกราคม 2562 โดย บธ.ศ.อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนในโครงการ เชิดชูครู ชีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2562
       อาจารย์สุชาดา ทรัพยสาร อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด โครงการร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกและเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีเด่น"...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา