โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย บธ.ศ.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา