โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนจำนำพรรษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย บธ.ศ.ถวายเทียนจำนำพรรษา
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา