โลโก้เว็บไซต์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 โดย บธ.ศ.คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่่งศักดิ์สิทธิ์
บรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยร่วมกันขอพรพระในศาลาราชมงคล ตลอดศาลท่านครูบาศรีวิชัย และศาลพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา