โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดร้านมิลล์ลิน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

พิธีเปิดร้านมิลล์ลิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย บธ.ศ.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธี Grand Opening ร้าน Milk Lin
เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธี Grand Opening ร้าน Milk Lin โดยได้รับเกียริตจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา