โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย บธ.ศ.พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา