โลโก้เว็บไซต์ STEAM4INNOVATOR'LAB | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

STEAM4INNOVATOR'LAB

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2565 โดย บธ.ศ.คณะบริหารฯ จัดกิจกรรม STEAM4INNOVATOR'LAB เฟ้นหาสุดยอดนักนวัตกร
            เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา