โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลให้แก่นักศึกษาในสถาบัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่โฮมเพจของสถานกงสุกลใหญ่ญี่ปุ่น www.chiangmai.th.emb-japan.go.ip หากนักศึกษาท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา โทร.052-012-500 ต่อ 190 ในวันและเวลาทำการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา