โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2019-06-10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรม Smart Camp ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรม Smart Camp ระหว่างวันที่  10-14 มิถุนายน  2562 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  โดยมีกิจกรรมการแนะนำบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการทดสอบความรู้ก่อนปรับพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ให้มีความสามัคคี และพร้อมที่จะร่วมมือกันทำกิจกรรม... >> อ่านต่อ


Korea International Cooperation Agency:KOICA
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

อาจารย์ณัฐริกา  ทองปัชโชติ  รองหัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย Ms. Jang Ye Seul  อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  เข้าร่วมพิธีส่งมอบขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA)        ประจำประเทศไทย ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกาหลี  ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นระยะเวลา  2  ปี >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ทางบริษัท นอร์ธสตาร์ สตูดิโิ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทจำนวน 1 อัตรา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบัน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจกำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Human Resource (HR)&Admin จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลให้แก่นักศึกษาในสถาบัน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่โฮมเพจของสถานกงสุกลใหญ่ญี่ปุ่น www.chiangmai.th.emb-japan.go.ip หากนักศึกษาท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา โทร.052-012-500 ต่อ 190 ในวันและเวลาทำการ   >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562   ซึ่งภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  แนะนำศูนย์ภาษา แนะแนวทุนการศึกษา  กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมตามหลักสูตร     &nbs... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) จะจัดโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 23 สิงหาคม 2562 และได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้    1.ค่าเข้าร่วมกิจกรรม   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา