โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนจำนำพรรษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ถวายเทียนจำนำพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา