โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
     ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
     ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ปีที่ 7  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/balajhss หรือ
จัดส่งบทความทางอีเมล: balajournalcm@gmail.com

ติดตามข่าวสาร  Facebook: https://www.facebook.com/balajournal
ติดต่อสอบถาม  เบอร์โทร: 0 5392 1444 ต่อ 2600


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา