โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 706 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ตึก CB) แก่คณาจารย์และนักศึกษา  กว่า 100 คน
         ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพ และใส่ใจในการป้องกัน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ และการใช้เจลล้างมือ  ซึ่งขณะนี้หาซื้อตามท้องตลาดค่อนข้างยาก ทางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเจลล้างมือ โดยมีทีมคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถผลิตเจลล้างมือใช้เองได้
         ด้าน ผศ.วรัญญา  ธาราเวชรักษ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการใช้แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็น ผสมกับส่วนผสมอื่นในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อโรคได้ ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำเจลล้างมือและนำกลับไปใช้ที่บ้านหรือพกติดตัวแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้เคมีในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา