โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวฯ เปิดห้องปฏิบัติการครัว | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การท่องเที่ยวฯ เปิดห้องปฏิบัติการครัว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการทำอาหาร โดยบูรณาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดซื้อ การจัดทำ การรับจองตลอดจนการจัดส่ง อันเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อนฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก

โดยในปีนี้ ทางหลักสูตรจัดทำอาหารเป็นรูปแบบ Box Set (ประกอบด้วย อาหารจานหลัก เครื่องเคียง ของหวานและเครื่องดื่ม) บริการอาหารไทยและอาหารต่างชาติ เปิดบริการแบบจัดส่ง  Delivery เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ผู้สนใจสามารถสั่งอาหารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง https://www.facebook.com/groups/815792165669143/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา