โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรมจากบริษัท API TECH | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรมจากบริษัท API TECH

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 มกราคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 5078 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      เมื่อวันที่ 18 - 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้เข้ารับการอบรมวิธีการจูนกล่อง ECM ควบคุมเครื่องยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจากบริษัท API TECH ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 จ.พิษณุโลก

      เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับนวัตกรรมในยุคสมัยทันต่อความก้าวหน้า เพื่อให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา


ภาพโดย; อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ / ข่าวโดย; อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา