โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม “เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรม “เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนวทางการรับเกียรติบัตร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2565
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรม “เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

VDO เผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

1. เข้าเว็บไซต์ https://education.rmutl.ac.th/

2. ค้นหารายวิชาชื่อว่า "balaculture"

3. จะพบแบบทดสอบของกิจกรรม

 

รหัสเข้าแบบทดสอบ "26002601"

 

เงื่อนไข

- สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา