โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ภายในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ภายในงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 ศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานการสนันสนุนการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ ใน "มหกรรมแนะแนวการศึกษาคนพิการ ในประเทศไทย ระดับภาคเหนือ เด็กพิการเรียนที่ไหนดี 66" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจกนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเซรามิก บุคลากรงาน DSS กองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
   ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากมาย เช่นการ Workshop สุดปัง วิชาสามปั้น (ปั้นฝัน, ปั้นพอร์ต และปั้นคำ), กิจกรรมวงคุยรุ่นพี่คนพิการที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าเรียนต่อ ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ เพื่อเสริมความมั่นใจ กำลังใจในการสอบเข้าเรียนให้กับน้องๆ

(ขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล : ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) กองพัฒนานักศึกษา )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา