โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์  จัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้น Hands-on แบบเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เน้น Hands-on แบบเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทียบโอน ประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ ตามแนวทางการจัดการศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และความร่วมมือพัฒนากำลังคนรองรับงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ลำพูน  เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Hands-on
สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างนวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ บนรากฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคุณวิชัย สุขประเสริฐกุล ผู้จัดการทั่วไปและคณะผู้บริหารร่วมประชุมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา