โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ณ เวียงพิงค์ “นาฏการสานแผ่นดิน บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่เวียงพิงค์” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยเเพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และในโอกาสเดียวกันนี้ ชมรมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มทร.ล้านนา ได้นำการเเสดงชุด แก้วการะเวก เข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้ด้วย 
(Cr.ภาพ/ข้อมูล : ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นว.ศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา