โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวส.มทร.ล้านนา (อาคารหอสมุด) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สวส.มทร.ล้านนา (อาคารหอสมุด)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา