โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 24  มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้ อธิการบดีร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมและงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ อีกด้วย


คลังรูปภาพ : สภากาแฟ2/2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา