โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 864 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผศ.พงษ์ยุทธ นวลบุญเรือง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา ดร.สุภาวดี แช่ม และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้"โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง" ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / มทร.ล้านนาและภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา