โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : รอบ 2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : รอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : รอบ 2

วงเงินงบประมาณ 14,460,000  บาท

รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567

--------------------------------------------------

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1.  ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึง ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50300

   2. ติดต่อทาง E-mail : nim_waraporn@rmutl.ac.th

   3. โทร  :  053-921444 ต่อ 2660

รายละเอียดดังเอกสารแนบ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/04/20240429153854_18593.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา