โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Grooming 2 : Idea Proposal | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรม Grooming 2 : Idea Proposal

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1756 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

เข้าร่วม “กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร” (Grooming 2 : Idea Proposal)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทางออนไลน์ Zoom

 

"การเขียน Impact Pathway หรือ เส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย"

...หัวใจสำคัญในการพิจารณาทุนวิจัย

 

รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "IMPACT PATHWAY"

โดยวิทยากร อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://shorturl.at/ktyBO


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร Grooming 2: Idea Proposal

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

กำหนดการ

8.30 : เปิดห้องประชุมออนไลน์ Zoom

9.00-12.00 : กิจกรรม Impact Pathways 

  • โดย อ.บุญรัตน์ บุญรัศมี รอง ผอ.สำนักการจัดการนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

12.00-13.00 : พักเที่ยง

13.00-16.30 : กิจกรรมสร้างไอเดีย/สร้างจุดเด่น/สร้างจุดขาย สำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย FF69

-----
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99680489529?pwd=Ui9KeU4zZ0F6dFphakZqNXYwN2xyQT09

Meeting ID: 996 8048 9529
Passcode: rdi2024


เอกสารประกอบการบรรยาย คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา