โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา น่าน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 702 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา น่าน ที่มีงบประมาณเกิน 5,000 บาท

1. เดือน ตุลาคม 2565
2. เดือน พฤศจิกายน 2565
3. เดือน ธันวาคม 2565
4. เดือน มกราคม 2566
5. เดือน กุมภาพันธ์ 2566
6. เดือน มีนาคม 2566
7. เดือน เมษายน 2566
8. เดือน พฤษภาคม 2566
9. เดือน มิถุนายน 2566
10. เดือน กรกฎาคม 2566
11. เดือน สิงหาคม 2566
12. เดือน กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา น่าน ที่มีงบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท

1. ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค.65)
2. ไตรมาส 2 (ม.ค-มี.ค.66)
3. ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.66)
4. ไตรมาส 4 (ก.ค-ก.ย.66)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา