โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 มทร.ล้านนา น่าน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 มทร.ล้านนา น่าน ที่มีงบประมาณเกิน 5,000 บาท

1. เดือน ตุลาคม 2566
2. เดือน พฤศจิกายน 2566
3. เดือน ธันวาคม 2566
4. เดือน มกราคม 2567
5. เดือน กุมภาพันธ์ 2567
6. เดือน มีนาคม 2567

 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 มทร.ล้านนา น่าน ที่มีงบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท

1. ไตรมาส 1 (ต.ค-ธ.ค.66)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา