โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา