โลโก้เว็บไซต์ 60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

60 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี” นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ในช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานและอุทิศถวายแก่คณาจารย์ นักศึกษาผู้ล่วงลับ จากนั้นเป็นผู้ร่วมงานตักบาตรข้าวสารอาหารพระสงฆ์รับบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธี ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่