โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”
- ระหว่างวันที่ 3 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนกลาง 
- ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 15 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
กีฬาบังคับ 5 ชนิดกีฬา
1. กีฬากรีฑา 
2. กีฬาว่ายน้ำ
3. กีฬาบาสเกตบอล 
4. กีฬาฟุตบอล 
5. กีฬาวอลเลย์บอล
กีฬาเลือกสากล 7 ชนิดกีฬา
1. กีฬาเซปักตะกร้อ 
2. กีฬาเทนนิส 
3. กีฬาเทเบิลเทนนิส 
4. กีฬาแบดมินตัน 
5. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
6. กีฬาเปตอง 
7. กีฬาฟุตซอล
กีฬาเลือกทั่วไป 2 ชนิดกีฬา
1. กีฬาหมากกระดาน 
2. กีฬาครอสเวิร์ด
กีฬาไทย 1 ชนิดกีฬา
1. กีฬาตะกร้อลอดห่วง
- กำหนดการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
- คำขวัญที่ใช้ในการแข่งขัน “สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ล้านนา สร้างสามัคคี ๙ ราชมงคล”
เว็บไซต์ประจำการแข่งขัน https://lannagames.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา