โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญพนักงานในอุดมศึกษา สายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1" ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ เมือง เชียงใหม่
รายละเอียด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา