โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop "เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 เมษายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 248 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ที่สนใจกาแฟเชิญทางนี้จ้าา !!
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop
"เทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ" เพื่อพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรสและการคัปปิ้งกาแฟรวม 2 ระดับ คือระดับพื้นฐาน และระดับกลาง เพื่อมุ่งสู่มาตราฐานการทดสอบชิมและการผลิตกาแฟแบบมืออาชีพ ตามระบบสมาคมกาแฟพิเศษ(SCA) ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลล้านนา ลำปาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ เป็นวิทยากร

เงื่อนไขการสมัคร :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOf2JA-DVaFanoY_1zFNroYoAIxChExRyn37UzMVl6DIWEHg/viewform

- รับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนผู้สมัคร)
- ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัคร)
(รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เอกสาร/ตัวอย่างฝึกตลอดการอบรม/ไม่รวมค่าที่พัก)
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สอบถามข้อมูล : คุณรุ่งเรืองรัตน์ โทร: 095-2432318 / Line id : rungruangrat


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา