โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, Risk Management, and Management Science 2016 (iFAIRS2016)

วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา