โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 โดย นายนรินทร์ จิวิตัน จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่เข้าร่วมอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแทรเวิล ลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมี ศ.ดร. วิจิตร ศรีสะอ้าน เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดงาน ทั้งยังให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมอีกด้วย คณาจารย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ได้รับสัมฤทธิ์บัตร และได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกตลอดชีพของทางศูนย์ฯ อีกด้วย นอกจากนี้คณาจารย์ยังได้สร้างเครือข่ายคณาจารย์สหกิจศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา