โลโก้เว็บไซต์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ มีความประสงค์ที่จะจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน โดยคณาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เชียวชาญด้านการสอนโดยตรง เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกทักษะ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา