โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนกิจกรรม

ขอเชิญชวนกิจกรรม "รักการอ่าน" งานห้องสมุด RMUTL

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

***กิจกรรมดีๆ มีรางวัล***
งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา 
ร่วมกิจกรรม "รักการอ่าน" #RMUTL #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่มา : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา