โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (English Program)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรการจัดกการโลจิสติกส์ (English Program) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 มิถุนายน 2561 หากท่านและผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา