โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 1119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จะดำเนินดการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร ดังกล่าว รายละเอียดการรับสมัครตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.053-920-225 หรือ www.Cmneuro.go.th ในวันเวลาราชการ <<คลิก>> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา