โลโก้เว็บไซต์ ครูช่วยคิด เด็กช่วยทำ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ครูช่วยคิด เด็กช่วยทำ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ครูช่วยคิด เด็กช่วยทำ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดตามความต้องการของครูและผู้เรียน พร้อมกับประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบในชั้นเรียน ณ โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ งานนี้นักเรียนมีความสุข กระตือรือร้น กล้าพูดภาษาอังกฤษ และสร้างทรรศนะคติที่ดีเรื่องการสื่อสาร สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา