โลโก้เว็บไซต์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เพลง "สุดุดีจอมราชา" มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

2. เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญกตเวทีต่อแม่ประจำปี 2561

3.เรื่อง โครงการ "THAILAND SUPER CAMP"(ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์) 

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา