โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานหลักสูตรและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานหลักสูตรและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กันยายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิต "Graduate School:Innovation Entrepreneurs Driving Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรับเฟสติวัล เชียงใหม่ ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา