โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานระดับ ปวส. | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานระดับ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล ให้กับธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส.ขึ้นไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานปฏิบัติการ (Refinery Operator) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้      >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา