โลโก้เว็บไซต์ เชิญส่งผลงานเข้าประกวด ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องจากทางสถานีวิทยุ คลื่น Happy Time โดยบริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงเกิดแนวความคิดในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าขยะสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่น ให้สามารถนำมาสร้างรายได้แก่ตนเองหรือแก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดโครงการ "คนไทยใส่ใจพลังงาน ครั้งที่ 2 ตอน ขุมพลังสร้างชุมชน" เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ร่วมส่งผลงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้   <<คลิก>>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา