โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (วัดความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย โดยกำหนดการสอบวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา