โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 ตุลาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านสินค้าปลอดภาษี และปลอดอากรภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและในตัวเมือง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 หากนักศึกษาทานใดสนใจสามารถดูรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้   >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา